DEUTSCH, Velimir

DEUTSCH, Velimir, gospodarstvenik (Gyöngyös, Mađarska, 20. VII. 1895 – ?Auschwitz, ?1942–1943). Sin Edin. U Hrvatsku se doselio 1905. iz Mađarske. U međuratnom razdoblju s Lensky-Ledererom u Zagrebu bio je suvlasnik poduzeća »Arbeks«, koje se bavilo izvozom drva. Po uspostavi NDH sa suprugom Ellom i kćeri Vesnom preuzeo je žid. znak. Na zahtjev povjerenika njegova bivšega poduzeća zadržan privremeno kao neophodno potreban stručnjak. Daljnja sudbina nepoznata, no vjerojatno je u kolovozu 1942. ili u svibnju 1943. deportiran u Auschwitz.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 17971. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: I. i S. Goldstein: Holokaust u Zagrebu. Zagreb 2001. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.