DEMAJO, Leon

DEMAJO, Leon, inženjer (Zemun, Srbija, 6. III. 1875 – ?Auschwitz, 1943). Sin Avramov. U Hrvatsku se doselio 1919. iz Ljubljane, od 1933. imao je zavičajnost u Zagrebu. U međuratnom razdoblju bio je viši savjetnik Hrvatskih državnih željeznica. U doba uspostave NDH već je bio u mirovini. U prijavi imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, naveo je da je 1922. u Zagrebu u Babukićevoj ul. sazidao obiteljsku katnicu. Potom je sa suprugom Emom rođ. Fleissig, podrijetlom Bečankom, preuzeo žid. znak te su 1943. oboje odvedeni u njem. logor, vjerojatno u Auschwitz.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 665. – KŽZ.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.