DANITTI, Albert (Daniti)

DANITTI, Albert (Daniti), trgovac i žid. aktivist (Sarajevo, 6. III. 1887 – ?logor, 1941–1945). Sin Josipov. Bio je istaknuti aktivist sefardske općine u Zagrebu. God. 1940. vlasnik je kavane »Orijent« u Zagrebu i trgovac južnim voćem i povrćem. Po uspostavi NDH morao je podnijeti prijavu imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj navodi da je bivši trgovac južnim voćem. Stradao je u nepoznatom logoru. – Supruga Zlata rođ. Alkalaj, gostioničarka (Travnik, BiH, 8. X. 1892 – ?). Po uspostavi NDH morala je podnijeti prijavu imetka Ministarstvu narodnoga gospodarstva, Uredu za obnovu privrede NDH, u kojoj navodi da je gostioničarski posao likvidirala 6. VI. 1941. po odobrenju Ministarstva narodnoga gospodarstva NDH. Nakon II. svj. rata s kćeri Sarinom vratila se u Zagreb.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 665. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Jevrejski glas, 13(1940) 18. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.