DANITI, Isak

DANITI, Isak, žid. aktivist (Sarajevo, ?1892 – ?, 1938). Učio je Toru i završio školu Degel Atora u Sarajevu, potom nastupio kao hazan i vjeroučitelj u ŽO u Splitu. Kako nije imao ni svjetovnu ni vjersku višu naobrazbu nije mogao biti rabin, nego samo »prorabin«. Osim redovnih dužnosti, sudjelovao je u svim svjetovnim aktivnostima splitske ŽO, snimao po Dalmaciji žid. nadgrobne ploče, u zadarskom i dubrovačkom arhivu prepisivao dokumente vezane uz povijest Židova. Njegovim se trudom 1919. uređuje žid. groblje na Marjanu.

LIT.: (Nekrolog). Jevrejski glas, 11(1938). – D. Kečkemet i Z. Efron: Židovsko groblje u Splitu. Split 1973.