DANIČIĆ, Miroslav (Schwarz)

DANIČIĆ, Miroslav (Schwarz), liječnik (Budimpešta, 26. VII. 1898 – ?Zagreb, nakon 1945). Sin → Adolfov. U nepoznato doba prešao je na evangeličku vjeru. Isprva je živio u Budimpešti, gdje je završio Medicinski fakultet. God. 1919. doselio se u Hrvatsku. Bio je 1928–41. u braku s Elizabeth, s kojom je imao sina Ivana (?, 1929 – ?). Nakon očeve smrti naslijedio je 1929. većinu dionica u »Danici«, no nije uspio prilagoditi poslovanje poduzeća novim mjerama državnoga intervencionizma u gospodarstvu. Zbog pada potražnje za kemijskim proizvodima »Danice« za agrarne i industrijske krize te velikih gubitaka morao je 1937. obustaviti proizvodnju. Po uspostavi NDH živio je u Zagrebu u stanu na Mažuranićevu trgu. Uz tu nekretninu, u međuratnom razdoblju posjedovao je još i četverokatnicu u Martićevoj ul., kuću u Samoboru, trgovinu sagovima u Zagrebu te gradilišta u Budimpešti. Na nepoznati način pridružio se partizanima, a nakon II. svj. rata vratio se u Zagreb. – Supruga Elizabeth, poduzetnica (Zagreb, 2. II. 1908 – ?). Zavičajnost je stekla u Koprivnici. U Hrvatsku je došla iz Beča 1928. Sa suprugom je prešla 1928. na katoličku vjeru, a 1941. se rastala. Po uspostavi NDH morala je podnijeti prijavu imetka Uredu za obnovu privrede Ministarstvu narodnoga gospodarstva NDH, u kojoj se navodi da je mjesečno od bivšega supruga primala alimentaciju od 6667 din. te da je do ožujka 1941. bila vlasnica trgovine sagova u Zagrebu, koju je u međuvremenu prodala.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 665, 699.

LIT.: D. Ožegović: Tvornica »Danica« obustavila rad. Podravske novine, 8(1937), 28. VIII. – M. Kolar-Dimitrijević: Tvornica »Danica« i njezino radništvo. Podravski zbornik, 2(1976). – T. Delibašić: Daničić, Adolf. Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993. – Popis građana Samobora, učesnika NOP-a i žrtava ustaškog terora. Novi Omanut, 11(2003) 58. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.