DALMA, Gustavo

DALMA, Gustavo, kemičar (? – ?). U Rijeci je 1930-ih bio ravnatelj Kemijskoga odjela pokrajinskoga Laboratorija za higijenu i profilaksu. God. 1935. izolirao je alkaloide cassain i cassaidin iz afričkog drveta Erythrophleum i nastavio na tom raditi s Lavoslavom Ružičkom u Zürichu. S dužnosti je bio razriješen 31. XII. 1938. na temelju odluke ravnatelja Kvarnerske pokrajinske uprave E. Susmela od 3. XII. 1938. o otpuštanju djelatnika »židovske rase«. Iako je podnio zahtjev za izuzeće od progona pozivajući se na kraljevski zakonski dekret o »zaslužnim« Židovima tal. državljanima, kao sudionik marša iz Ronchija 1919. i riječki legionar, bio je odbijen odlukom ministarstva na temelju negativnoga mišljenja tajnika fašističke organizacije A. Ongara, koji je izvijestio da su njegove zasluge kao riječkoga legionara »poništene antinacionalnim i antifašističkim političkim držanjem«.

LIT.: B. G. Engel: Analytische und Synthetische Arbeiten auf dem Gebiete der Erythrophleum-Alkaloide (doktorska disertacija). Zürich 1941. – S. Simper: Židovska zajednica Rijeke i liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (doktorska disertacija). Zagreb 2012. – http://e-collection.library.ethz.ch/eserv/eth:20889/eth-20889-02.pdf, pristupljeno 18. IX. 2012.