DAJČEVA-ŽUPIĆ, Klara

DAJČEVA-ŽUPIĆ, Klara, liječnica (Zagreb, 30. V. 1897 –Zagreb, 3. VI. 1984). Kći Ljudevita, samostalnoga graditelja i Therese rođ. Hermann. Sestra → Ernesta Dajča i Grete ud. Karšulin. Nakon završenog studija medicine u Berlinu radila je kao sekundarna liječnica u Bolnici milosrdnih sestara (danas KBC »Sestre milosrdnice«) u Zagrebu. God. 1924–33. radila je kao liječnica socijalnoga osiguranja u Zagrebu i privatna liječnica u Zemunu. Po osnutku NDH krajem 1941, u ekipi žid. liječnika upućena je u BiH (Busovača) djelovati na suzbijanju endemskoga sifilisa. Nakon II. svj. rata, do 1957. bila je privatna liječnica u Zagrebu. Kao jedna od istaknutih pripadnica feminističkoga pokreta objavljivala je članke u Ženskom svijetu (1917) i Ženskom pokretu (1924). Kao zagovornica antropozofije prema kojoj čovjek, može intuicijom spoznati neke više nadnaravne svjetove i sile, taj je nazor na svijet primjenjivala i u medicini. Pridavala je važnost imaginativnoj misli i duhovno-znanstvenom ispitivanju pa je u Liječničkom vjesniku pisala o temeljima antropozofske farmakologije i o medicinskim pitanjima u svjetlu antropofizije (1925, 1928), a od 1931. do 1941. redovito surađuje u časopisu Jugoslavenskog antropozofskog društva Upoznaj sebe, što ga je uređivao njezin suprug Stanislav Župić, pišući o medicinskim pitanjima (o bolestima kao karmičkoj posljedici grijeha, o ozdravljenju kao pravilnom promicanju duše i tijela), o biti ljudskog ja, o ljudskoj svijesti, o pojmu duše, problemu ljudske osobe, biti slobodne volje, smislu ljudskoga postojanja, reinkarnaciji, metafizici, etici i drugim filozofskim i psihološkim pitanjima. Prihvatila je homeopatski način liječenja i primjenjivala ga u svojoj privatnoj ordinaciji, što ju je vodila do duboke starosti. Napose se zanimala za maligne bolesti pridavajući važnost konstituciji i psihičkoj kancerogenoj noksi (uzročniku), a u liječenju je preporučivala ekstrakt imele. Služila se pseudonimima Medicus i Vestigator.

DJELA: Ljepota i etička svijest. Beograd 1928. – Knjiga odčaranih zapisa. Beograd 1929. – Kako se jedno ogleda u drugom. Beograd 1932. – O liječenju. Beograd 1933. – Kipovi, slike, hramovi. Zagreb 1935. – Rak, bolest cijelog organizma. Zagreb 1968.

LIT.: A. S. Rašeta: O nekim novim knjigama. Zapisi, 3(1929) IV/2. – M. Trbojević: O liječenju. Napisala Dr. Kl. Dajčeva Župić »Upoznaj sebe«, 3(1933) 2. – M. Janković: Kl. Dajčeva Župić: Kipovi, slike, hramovi. Ibid., 5(1935) 3. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – V. Dugački: Dajčeva-Župić Klara. Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993. – N. Lengel-Krizman: Prilozi za židovski biografski leksikon. Novi Omanut, 9(2001) 44/45.