ČERVINKA, Milan

ČERVINKA, Milan, fizičar (Novi Sad, Srbija, 25. VII. 1942). Sin Većeslava (Braslovče, Slovenija, 1907 – Raunheim, Njemačka 1975) i Elle rođ. Abraham (Vinkovci, 1910 – Zagreb, 1974). Roditelji su mu živjeli u Zagrebu do osnutka NDH. Otac, koji je već imao negativnih iskustava s dolaskom nacista u Čehoslovačkoj, gdje je živio i morao bijegom spašavati život, znao je da moraju prebjeći. Rat su preživjeli u Novom Sadu. Ujak Mihal Abraham (Puba), koji je smatrao da ne treba bježati, ostao je u Zagrebu, osjećajući se Hrvatom, te je stradao u logoru Jasenovac. Baka i djed s majčine strane također su stradali u Jasenovcu, kao i mnogi članovi šire obitelji. Obitelj je po završetku rata 1945. dobila nalog da se mora iseliti iz Novog Sada i vratiti u Zagreb. M. je ondje završio osnovnu školu i gimnaziju i upisao studij fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Nakon duljeg boravka u Engleskoj i Škotskoj, diplomirao je 1967. na temu nuklearna magnetska rezonancija i započeo poslijediplomski studij biofizike. Radio je u Institutu za biologiju Sveučilišta u Zagrebu, ali se položivši sve ispite na poslijediplomskom studiju, s tek osnovanom obitelji, 1971. iselio u SR Njemačku. Pridružio se ocu, koji je ondje već osnovao (prenio iz Jugoslavije) građevinsko poduzeće za izvođenje vatrostalnih radova u industriji. Nakon očeve smrti 1975. preuzeo je vođenje poduzeća. Uz to se bavio i građevinskom biologijom želeći svoja iskustva prenijeti u tadašnju Jugoslaviju. Poč. 1990-ih u Njemačkoj je pokrenuo osnivanje AMA (Alme Matris Alumni) hrv. sveučilišta. Za Domovinskoga rata sudjelovao je u mnogobrojnim diskusijama pokušavajući objasniti što se događa u Jugoslaviji. Na tu je temu održavao predavanja u značajnim frankfurtskim ustanovama (Jüdische Lehrhaus i Palais Jalta). Ima dvoje djece s uspješnim karijerama u građevinarstvu i bankarstvu. Amaterski se bavi kiparstvom i vrtlarstvom. Član je frankfurtske ŽO.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.