ČERIĆ, Vlatko

ČERIĆ, Vlatko, fizičar i informatičar (Zagreb, 14. VII. 1945). Sin Vilima i Anke rođ. Ausch. U braku s Lidijom Nonveiller, otac je Ivana, Ranka i Sonje. Diplomirao je 1969. fiziku na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je 1972. magistrirao, 1985. na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu doktorirao tezom Model diskretnog sistema za preraspodjelu pošiljaka. Godine 1969-74. asistent je na Institutu za fiziku te 1970-71. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a 1974-79. zaposlen je u »Industroprojektu«, gdje se bavi primjenom informatike i metoda operacijskih istraživanja i numeričke matematike u građevinarstvu, Sveučilišnom računskom centru 1979-89. na istraživanju, primjeni i nastavi modeliranja, simulacije i informatike. Od 1989. docent i od 1990. izvanredni profesor na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Za izvanrednog je profesora izabran 1990, redovitoga 1996, a 2002. potvrđen u trajno zvanje redovitoga profesora. God. 2013. u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. – Bavi se istraživanjima u fizici poluvodiča te modeliranjem i simulacijom poslovnih procesa i sustavima potpore odlučivanju. Vodio je niz znanstvenih i stručnih projekata i studija te je odgojio velik broj stručnjaka i unaprijedio i modernizirao nastavu u području informatike. Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova iz informatike i fizike u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima skupova te tridesetak poglavlja u udžbenicima. Autor je i suautor sveučilišnih udžbenika te suurednik jedne monografije i jedne knjige. Bio je gl. urednik međunarodnoga časopisa Journal of Computing and Information Technology te član programskih odbora nekoliko međunarodnih znanstv. skupova. Bio je predsj. Matičnog povjerenstva Rektorskog zbora za polje informacijskih znanosti, predsj. Prosudbene skupine za ocjenu znanstveno-istraživačkih projekata iz područja informacijskih znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, član Upravnoga vijeća Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet te je sudjelovao u projektu Vlade Republike Hrvatske Hrvatska u 21. stoljeću (2000-02). Uz znanstveni rad bavi se računalno generiranom vizualnom umjetnošću temeljnom na računalnim programima koji koriste algoritme za generiranje slika. Priredio je sedam samostalnih izložbi grafika u Zagrebu, Lisabonu i Beču i sudjelovao na preko trideset skupnih izložbi grafike i digitalne umjetnosti u domovini i inozemstvu. Bio je pozvani autor na Hrvatskom trijenalu grafike (2009, 2012 i 2016) te na 3rd Quadrilateral Biennale u Rijeci (2009). Njegove se grafike nalaze u dvanaest javnih zbirki širom svijeta. Dobitnik je nagrade »Josip Juraj Strossmayer« (1994). – Sin Ivan, slikar (Zagreb, 1972 – Zlarin, 1994). Završio je matematičku gimnaziju u Zagrebu i 1991. upisao ALU u klasi Vasilija Jordana. U proljeće 1994. imao prvu samostalnu izložbu u galeriji »Milan i Ivo Steiner«. Posmrtno su organizirane izložbe njegovih radova; samostalna u Galeriji Matice hrvatske u Zagrebu (1999) te skupna na izložbi »San i krik. Likovna umjetnost Židova u Hrvatskoj« u Klovićevim dvorima u Zagrebu (2000). – Majka Anka, službenica (Zagreb, 1918 – Zagreb, 2005). Kći Viktora i Irme rođ. Kramer. Po uspostavi NDH, sa suprugom je pobjegla u Sušak te je bila internirana u Kraljevici (od studenoga 1942. do siječnja 1943). U travnju 1943. priključila se partizanima te je djelovala gdje je u Topuskom bila u kult. odjelu Agitpropu ZAVNOH u Topuskom, a u Glini je radila u internatu za djecu iz brigada.

DJELA: Simulacijsko modeliranje. Školska knjiga, Zagreb 1993. – Applied simulation modeling (suautori A. F. Seila, P. Tadikamalla). Belmont 2003.

IZV.: Osobni podaci ulaznika.

LIT.: S. Kutleša: Čerić, Vlatko. Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993. – Bilten ŽOZ,1994, 36.