ČAČKES, Samuel (Sam, Sammy)

ČAČKES, Samuel (Sam, Sammy), skladatelj (Mostar, BiH, 1911 ili 1917 – ?). Studirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te bio trubač, pijanist i harmonikaš u salonskim orkestrima, ujedno skladajući šlagere i laka orkestralna djela. Po uspostavi NDH prebjegao je u Split te netom bio interniran u logor Kampor na Rabu. U rujnu 1943, priključio se partizanima te bio djelatnik u Kazalištu narodnoga oslobođenja Jugoslavije. Nakon II. svj. rata djelovao je kao korepetitor Splitske opere i potom dirigent operete u Tel Avivu, odakle je otišao u SAD i živio u New Yorku. Skladao je orkestralnu glazbu salonskoga žanra, operetu S.O.S. (na libreto O. Oreškovića i P. Ercega) i šlagere. Pisao je aranžmane i potpurije (Sevdalijada, Bosnia, Zagreb 1939). Svoje skladbe temeljio je ponajviše na bos. folkloru, očitujući inventivnost i smisao za raznolikost harmonija. U šlagerima mjestimice slijedi amer. uzore, posebno jazz. Najpoznatiji su: Preko stare ćuprije, Souvenir, Tango rastanka (Zagreb 1939), Šta znate vi muškarci (Zagreb 1940) i pjesma Ljubi me, grli me iz operete S.O.S. (Zagreb 1940).

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – Čačkes, Samuel. Leksikon jugoslavenske muzike, 1. Zagreb 1984. – M. Kinel: Čačkes, Samuel. Hrvatski biografski leksikon, 3. Zagreb 1993.