ČAČINOVIČ, Nadežda

ČAČINOVIČ, Nadežda, filozofkinja (Budimpešta, 1. IV. 1947). Školovala se u Zürichu, Bernu, Beogradu, Murskoj Soboti i Ljubljani. Studirala je filozofiju, komparativnu književnost, povijest umjetnosti i lingvistiku u Ljubljani, Bonnu i Frankfurtu. Diplomirala je filozofiju i komparativnu književnost 1972. na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Doktorirala je 1985. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje radi od 1976. na Odsjeku za filozofiju, najprije kao asistentica pa docentica (1985), izvanredna profesorica (1989) te redovita profesorica (1998). God. 1995–99. gostovala je kao profesor na Jan van Eyck Postgraduate Centre u Maastrichtu, a 1995. sudjeluje u osnivanju i od tada predaje na Centru za ženske studije u Zagrebu. Predstavlja Hrvatsku u Izvršnom odboru Međunarodnoga udruženja za estetiku. Od 2009. predsjednica je Hrvatskoga centra PEN. Uredila je zbornik Žene i filozofija (Zagreb 2006).

DJELA: Subjekt kritičke teorije. Zagreb 1980. – Pisanje i mišljenje. Zagreb 1981. – Estetika njemačke romantike. Zagreb 1887 – Estetika. Zagreb 1988. – Ogled o pismenosti. Zagreb 1994. – U ženskom ključu. Zagreb 2001. – Doba slika u teoriji mediologije. Zagreb 2001. – Parvulla aesthetica. Zagreb 2004. – Vodič kroz svjetsku književnost za inteligentnu ženu. Zagreb 2007. – Zašto čitati filozofe. Zagreb 2009. – Kultura i civilizacija. Što nas čini ljudima ili o procesu proizvodnje značenja i njegovim granicama. Zagreb 2012. – O ljubavi, knjigama i stvarima koje govore. Zagreb 2012.

IZV.: Osobni podaci ulaznice.