CSILLAG, Ignac

CSILLAG, Ignac, poduzetnik (? – ?). Najvjerojatnije je bio vlasnik poduzeća koje se do 1898. nalazilo u Bačićevoj kući u Pećinama u Rijeci.

LIT.: I. Lukežić: Židovi na Sušaku. Sušačka revija, 7(1999) 26/27.