CITRIN, Henrik (Henryk)

CITRIN, Henrik (Henryk), internist (Radom, Poljska, 5. X. 1895 – Zagreb, 9. IX. 1941). U braku s Reginom rođ. Langraf, otac je Zlatice i Aleksandra. U Hrvatsku se doselio iz Palestine i Egipta 1920, državljanstvo stekao 1929. U međuratnom razdoblju u Zagrebu je djelovao kao privatni i ugovorni voj. liječnik s ordinacijom u Boškovićevoj ul. i u Vojnoj bolnici na stalni ugovor. Po uspostavi NDH ostao je bez namještenja, no nakon preseljenja stanara Doma »Lavoslav Schwarz« u Stenjevec, odlukom Ustaškog redarstva od 11. VII. 1941, smio je jednom tjedno ondje obavljati liječničku praksu. U rujnu 1941. planirano je njegovo slanje u BiH radi djelovanja na suzbijanju endemskoga sifilisa, no u međuvremenu je umro.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27556, 28017.

LIT.: A. Nick: Židovski liječnici i farmaceuti u Hrvatskoj. Bilten ŽOZ, 1990, 13.