CIKLAI, Rafael

CIKLAI, Rafael, trgovac (Kikinda, Srbija, 22. III. 1882 – ?, nakon 1945). Suprug Sidonije rođ. Blum. Doselio se 1920. iz Segedina u Osijek, gdje je bio kućevlasnik. U međuratnom razdoblju bio je član ravnateljstva Jugoslavenske tekstilne industrije i trgovine d. d. u Osijeku, a od 1938. u Zagrebu imao je zastupništvo tekstilne i manufakturne robe (Industrija platnenih izdelkov d. d. iz Jarše i dr.).

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.