ABRAM

ABRAM, ranarnik (?, prva pol. XVI. st. – Dubrovnik, 1590). Od 1558. do kraja života bio ranarnik u službi Dubrovačke Republike, koja je zatražila papinu dozvolu slobodnoga djelovanja žid. liječnika na svom području. Iako su mjesne crkvene vlasti ustrajavale od 1580. da ne smije liječiti kršćane, kao liječnik je djelovao do smrti.

LIT.: L. Glesinger: Amatus Lusitanus i njegov liječnički rad u Dubrovniku. Zagreb 1940. – B. Stulli: Židovi u Dubrovniku. Zagreb 1989.