CARIN, Vladimir (Kaiser)

CARIN, Vladimir (Kaiser), redatelj, scenarist i pisac (Nova Gradiška, 3. I 1913 – ?Beograd, nakon 1989). Sin Ljudevitov. U nepoznato doba prezime Kaiser promijenio je u Carin. Pučku školu počeo je u Novoj Gradiški, nastavio 1920. u Zagrebu, gdje je 1933. završio realnu gimnaziju. Napustivši studij povijesti umjetnosti, zaposlio se u tiskari kao litocrtač. Zbog sudjelovanja u lijevom pokretu u više je navrata bio lišavan slobode. Pobjegavši 1941. u Split, interniran je na Korčulu, gdje se nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. pridružio partizanima kao borac 3. prekomorske brigade i sudjelovao u radu ZAVNOH. Iz borbene jedinice upućen je u uredništvo Slobodne Dalmacije, u kojem je radio kao prevoditelj. Nakon rata bio je urednik u zagrebačkomu Narodnom listu i Vjesniku te pohađao filmsku školu »Jadran-filma«. God. 1949. stalno se zaposlio u Beogradu, isprva kao filmski asistent režije, zatim reporter Radio-stanice Beograd, a od 1953. radiodramski redatelj. – U Narodnom listu i Vjesniku, uz novinske članke i reportaže, tiskana su mu i prva poglavlja romana o Jasenovačkom logoru, koji je u cijelosti objavljen tek 1961. pod naslovom Smrt je hodala četvoronoške. Pisan na temelju kazivanja druge osobe – logoraša – roman je pokušaj kronološke rekonstrukcije događaja u logoru od njegova osnutka do proboja logoraša. Bavio se dramatizacijama romana (August Cesarec, Erich Maria Remarque, Ernest Hemingway, Oskar Davičo, Nenad Brixy), adaptacijama (Branko Nušić, Anton Pavlovič Čehov, Oskar Wilde), pisanjem radiodrama (Dečak s brojem na ruci i dr.) te scenarija za igrane, dokumentarne i nastavne filmove i televizijske serije. Za scenarij televizijske serije Ferije u Lipici dobio je 1963. međunarodnu nagradu u Londonu, a njezin beletristički oblik objavljen je na njem. jeziku, zatim u Beogradu pod naslovom Lude li devojke. Bio je i redatelj animiranih promidžbenih poruka, a režirao je zabavni crtani film Ajkula nežna srca (»Avala film«, 1964). Prema vlastitom scenariju (na osnovi istoimenoga romana Nenada Brixyja) režirao je u Ljubljani igrani film Mrtvim vstop prepovedan (1965). Svoje je scenarije Istina o savršenom zločinu i Istina o jednom uspehu sa suprugom Ljubinkom rođ. Pavlović preoblikovao u romane.

DJELA: Smrt je hodala četvoronoške. Zagreb 1961. – Lude li devojke. Beograd 1975. – Istina o savršenom zločinu. Beograd 1984. – Humoreska na savremeni način. Gornji Milanovac 1986. – Istina o jednom uspehu. Beograd 1987.

LIT.: M. S. M.: Hronika o ustaškom logoru u Jasenovcu. Politika, 59(1962), 4. IV. – J. Pavlović: Lipice zadivile Evropu. Radio revija, 2(1968), 2. II. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – J. Šonje: Carin, Vladimir. Hrvatski biografski leksikon, 2. Zagreb 1989.