BÜRGNER, Bela

BÜRGNER, Bela, trgovac (Kadarkút, Mađarska, 1877 – logor Jasenovac, 1942). Sin Pavlov. U međuratnom razdoblju s Gustavom Fürstom bio je suvlasnik trgovine drvom i građevnim materijalom u Bjelovaru i Koturaškoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH sa suprugom Elzom rođ. Neumann preuzeo je žid. znak te su prešli na katoličanstvo. Uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 662. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: Zagrebački adresar 1930. Zagreb 1930. – J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004