BUCHWALD, Emanuel

BUCHWALD, Emanuel, fotograf (Budimpešta, 28. III. 1879 – ?). Zavičajnost u gradu Osijeku uživao je na temelju Svjedočanstva o prirođenju od 26. XII. 1931, a Rješenjem Kraljevske banske uprave Savske banovine u Zagrebu 1931. »primljen u podanstvo« Kraljevine Jugoslavije. Prema sačuvanim fotografijama i ambalaži za negative i fotografije »Foto Buchwald« nalazio se u Kapucinskoj ul. u Osijeku. Daljnja sudbina nepoznata.

LIT.: M. Tonković i V. Burić: Fotografija u Hrvatskoj 1848.–1951. Osječka fotografija (katalog izložbe). Osijek 1997. – M. Tonković: Židovi fotografi (katalog izložbe). Zagreb 2004.