BUCHWALD, Bela

BUCHWALD, Bela, trgovac i žid. aktivist (Kneževi Vinogradi, 1863. ili 1864 – Auschwitz, VIII. ili XII. 1942). Sin Mavre (Moritza) (?, 1830 – Osijek, 18. II. 1913) i Fani rođ. Fein. S obitelji se 1895. doselio u Osijek, u kojem je stekao zavičajnost 1903. Kao vlasnik poduzeća »Bela Buchwald i sinovi« bavio se trgovinom drvom na veliko, a poduzeće je likvidirano prije uspostave NDH. Imao je kuću u današnjoj osječkoj Europskoj aveniji. Bio je član odbora Pučke štedione i založnoga zavoda d. d. Bio je istaknuti član osječke gornjogradske općine i povjerenstva za određivanje vjerskoga prinosa članova ŽO, a spominje se i kao osječki mohel. Pripadao je manjinskoj anticionističkoj struji u osječkoj ŽO koju je predvodio → V. Winter u sukobu osječkih cionista (na čelu s → H. Spitzerom) i anticionista u veljači 1909. Po osnutku NDH uhićen je sa suprugom Rosom, s kojom je bio u braku od 1885, u ljeto 1942. odvedeni su u logor Tenja, a 22. VIII. deportirani u Auschwitz. Otac je Jolande ud. Schwarz (Kneževi Vinogradi, 1888 – Auschwitz, 1942), Artura i Geze. – Sin Artur, trgovac (Kneževi Vinogradi, 22. IV. 1895 – ?). S roditeljima se doselio u Osijek 1895, gdje se bavio trgovinom drvom. Stanovao je u Starčevićevoj ul. U nepoznato vrijeme prešao je na katoličanstvo. Po uspostavi NDH u prijavi imovine naveo da je s bratom vlasnik 500 dionica Hrvatsko-slavonske industrije šećera, koje su u pologu bivšeg poduzeća »Bela Buchwald i sinovi«, koje posjeduje rezani drvni materijal (hrast i bukvu) na skladištu poduzeća »Gutmann« u Belišću. Također je naveo da potražuje veće iznose novca od trgovaca Emila Bergera, Theodora i Miroslava Kraussa. Bio u braku s Lilly rođ. Krauss, od koje se razveo prije uspostave NDH, no u lipnju 1941. još joj je dugovao 125 500 din. njezina miraza. Prijava završava napomenom Gradskoga poglavarstva Osijek da prijavljeni imetak ne odgovara stvarnomu stanju. Daljnja sudbina nepoznata. – Sin Geza, pravnik i žid. aktivist (Kneževi Vinogradi, 1886 – Osijek, 1942). U međuratnom razdoblju imao je odvjetnički ured u Osijeku. Bio je dugogodišnji odbornik i rizničar Židovskoga nacionalnog društva u Osijeku, istaknuti cionist u gornjogradskoj općini. Otrovao se zajedno sa suprugom Cvijetom (?, 1894 – Osijek, 1942) kako bi izbjegao deportaciju.

IZV.: AŽOO, Različiti spisi. – HDA, Ponova, prijava imetka, kut. 628. – Židovsko groblje u Osijeku.

LIT.: Židovska smotra, 3(1909) 3/4. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2003.