BÜCHLER, Zvonko

BÜCHLER, Zvonko, revolucionar (Zagreb, 5. V. 1920). Sin Lea i Zore rođ. Rosenberg. Po uspostavi NDH bio je student tehnike, preuzeo žid. znak i prešao na katoličanstvo. Uhićen je i odveden u logor u Lepoglavu, gdje je bio do srpnja 1943, kad su ga partizani oslobodili. Pristupio je partizanima kao borac i komesar čete u brigadi »Braća Radić«. U borbama je dvaput ranjavan. – Sestra Zlata (Zagreb, 14. VIII. 1925) prije početka II. svj. rata bila je učenica Ženske realne gimnazije u Zagrebu i studentica Muzičke akademije. Po uspostavi NDH preuzela je žid. znak i prešla na katoličanstvo. U svibnju 1943. pristupila je partizanima kao borac u jedinicama 10. korpusa.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.