BÜCHLER, Teodor

BÜCHLER, Teodor, novinar i žid. aktivist (?, prva pol. XX. st. – ?). Bio je urednik Jevrejskoga lista, kojega je 1934. u Zagrebu objavljeno samo 26 brojeva. Po usmjerenju list je bio blizak cionistima-revizionistima. Poč. 1935. bio je član zagrebačkoga cionističko-revizionističkog društva, potom zapisničar na osnivačkom kongresu Nove cionističke organizacije potkraj iste god., a 1937–39. urednik Jevrejske tribune, lista cionista-revizionista. Od 1937. bio je zagrebački dopisnik sarajevskoga Jevrejskoga glasa. U ljeto 1940. glavni je tajnik Nove cionističke (revizionističke) organizacije. Vjerojatno je posjedovao trgovinu drvom. Čini se da je napustio Zagreb i Hrvatsku prije osnutka NDH.

LIT.: J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – Jevrejski list, 1(1934) 21. – Malchut Jisrael, 2(1934) 9; 3(1935) 9; 14(1936) 1. – Jevrejski glas, 10(1937) 12. – Židovska tribuna, 20(1940) 24.