BÜCHLER, Mirko (Bimbo)

BÜCHLER, Mirko (Bimbo), trgovac (Szigetvár, Mađarska, 1885 – Osijek, 23. X. 1941). U međuratnom razdoblju bio je trgovac u Osijeku. Po uspostavi NDH djelovao u ilegalnom otporu i materijalno ga potpomagao. Uhićen je i osuđen na smrt strijeljanjem te pokopan na mjestu strijeljanja u Gradskom vrtu.

IZV.: Ured Državne uprave Osječko-baranjske županije, Matični ured Osijek, Matična knjiga Židova, Nadrabinat u Osijeku, Matična knjiga umrlih 1903–1947.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.