BÜCHLER, Makso (Bihler)

BÜCHLER, Makso (Bihler), trgovac (Malý Cetín, Slovačka, 5. III. 1872 – ?). Sin Mavra i Rose rođ. Adler. U Hrvatsku se doselio iz Bratislave 1900. U međuratnom razdoblju imao je trgovinu pomodnom robom u Županijskoj ul. u Osijeku. Po uspostavi NDH u dva stana njegove jednokatne vile u Zagrebačkoj ul. u Osijeku, vrijedne 650 000 din., uselila se njem. vojska, a od 15. VI. ustaški stožer je zauzeo kuću. U prijavi imovine vlastima NDH naveo je dionice Prve hrvatske štedionice u Zagrebu, Hrvatske zemaljske banke, Union Paromlina Osijek, Srpske centralne banke Osijek, Handel A. G. u Beču, Prvoga hrvatsko-slavonskoga dioničkoga društva za industriju šećera u Osijeku, te da je njem. Kulturbundu predao 200 000 din. u gotovini. Prijavio je i 250 komada zlatnoga novca i 20 franaka. Prebjegao s obitelji iz Osijeka u Hrvatsko primorje, gdje je u studenom 1942. bio interniran u logor u Kraljevici, zatim u Kampor na Rabu. Nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, priključio se partizanima djelujući kao voditelj partizanskih obrtničkih radionica u Banovini. Nakon II. svj. rata vratio se u Osijek, nekoliko godina poslije sa suprugom Elzom rođ. Lang (Osijek, 1891 – ?) i sinom Ivom (Osijek, 12. VIII. 1924) iselio se u Izrael. – Otac Mavro (Moritz), trgovac (Kula, Srbija, 1851 − Osijek, 3. X. 1907). Otac Maksa, Rikarda (Osijek, 1880 − ?), Sigismunda (Osijek, 1879 − ?) i Berte (Osijek, 1884 − ?). Također je bio član Trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju i Nadzornoga vijeća Dioničarskoga društva za konjsku željeznicu u Osijeku te ravnatelj Đakovačkoga mlina na valjke. Bio je član gornjogradske ŽO u Osijeku.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 628. – Podaci o ulazniku B. Polić. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. − Lj. Dobrovšak: Židovi u Osijeku od doseljavanja do kraja Prvoga svjetskog rata. Osijek 2013.