BÜCHLER, Leo

BÜCHLER, Leo, bankar (Virovitica, 1884 – Auschwitz, 1943). Sin Josipa (Virovitica, 1857 – ?) i Karoline rođ. Menzer (Virovitica, 1865 – ?). U međuratnom razdoblju bio je blagajnik Hrvatske sveopće kreditne banke. Po uspostavi NDH molio je da mu se priznaju arijska prava pozivajući se na starčevićansku obiteljsku tradiciju koja se gajila u kući njegovog djeda → S. Menzera. Privremeno je bio oslobođen od nošenja žid. znaka, no 1943. je deportiran u Auschwitz, gdje je stradao. Majka Karolina preživjela je II. svj. rat.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 687. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27751.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.