BÜCHLER, Eugen

BÜCHLER, Eugen, gospodarstvenik i sportski djelatnik (Čakovec, 29. I. 1902 – Zagreb, 11. X. 1978). Sin Gavre i Anđele rođ. Gross. U Čakovcu je 1921. završio Trgovačku akademiju. Tih se godina preselio u Zagreb, gdje se 1925. oženio Vjekoslavom rođ. Malus. God. 1936. otvorio je u vlastitom stanu u Zagrebu šahovski dom Amaterskoga šahovskoga kluba. Nakon osnutka NDH s majkom je preuzeo žid. znak te na nepoznati način preživio rat u Zagrebu. Bio je osnivač šahovskih klubova »Akademičar« i »Mladost«, u kojima je aktivno igrao sve do 1960. i bio glavni pokretač svih aktivnosti. God. 1945. osnovao je Šahovsku centralu (poslije preimenovanu u Šahovsku nakladu) u kojoj je ponovno počeo izlaziti Šahovski glasnik, pokrenut 1925.

IZV.: KŽZ.

LIT.: Jevrejski pregled, 30(1979) 1/2.