BÜCHLER, Ervin

BÜCHLER, Ervin, strojarski inženjer (Zalaber, Mađarska, 13. XII. 1903 – ?). Sin Samuelov. God. 1904. s obitelji doselio iz Mađarske u Karlovac. U međuratnom razdoblju zaposlen je u Zagrebu pri Ujedinjenom osiguranju d. d. Po uspostavi NDH dobio je otkaz, izbjegao u Split, a nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, pristupio partizanima kao borac u Mosorskom odredu. Poslije rata upravitelj je brodogradilišta u Veloj Luci. – Brat Đuro, inženjer i žid. aktivist (Karlovac, 1907 – Rakov Potok, 1941). Bio je žid. omladinski rukovoditelj 1930-ih. Po uspostavi NDH uhićen je i strijeljan u Rakovu Potoku kraj Zagreba.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 662.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980. M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.