BÜCHLER, Dragan (Dragutin)

BÜCHLER, Dragan (Dragutin), pravnik (?, 1906 – logor Jasenovac, 1941). Stekao je doktorat prava 1930. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 1931. upisan je u Imenik odvjetničkih pripravnika u Zagrebu. Bio je vježbenik kod V. Ferića i S. Šika, u međuratnom razdoblju odvjetnik u Zagrebu s uredom u Draškovićevoj ul. Po uspostavi NDH, sa suprugom Blankom rođ. Brodman-Brodarić i s kćeri Dinom, preuzeo je žid. znak, potom je uhićen i zatvoren u Kerestincu te prebačen u jasenovački logor Bročice. Iz ŽOZ su mu poslani paketi 5. XI. 1941. i 5. I. 1942, ali vjerojatno poč. 1942. više nije bio živ. Supruga Blanka i kći Dina deportirane su u logor Loborgrad, odakle je Blanka deportirana u Auschwitz, a Dina izvučena iz logora i spašena zahvaljujući Gini Beritić i njezinu sinu Tihomilu, koji su proglašeni Pravednicima među narodima.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ.

LIT.: Vijesti Advokatske komore u Zagrebu. Odvjetnik, 35(1929) 21. – Pravni fakultet u Zagrebu 1796–1996. Zagreb 1996. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.