ALEKSANDER, Jonas (Alexander)

ALEKSANDER, Jonas (Alexander), trgovac i javni djelatnik (Güssing, Austrija, 9. IX. 1832 – Zagreb, 7. II. 1914). Sin Samuela i Julije rođ. Rubin. Doselivši se 1850-ih u Zagreb iz Gradišća, osnovao je trgovinu zemaljskim proizvodima, koja je prerasla u veletrgovinu žitom. Posljednjih desetljeća XIX. i poč. XX. st. pripadao istaknutim zagrebačkim javnim i poslovnim krugovima; bio je gradski zastupnik, vijećnik Trgovačke i obrtničke komore, član ravnateljstva Hrvatske pučke banke te potpredsjednik zagrebačke Opće štedionice i zalagaonice. Punih je 35 godina vodio zagrebačku Hevru Kadišu. God. 1861. oženio se Rozom rođ. Stern iz ugledne zagrebačke žid. obitelji (njihovi portreti, rad → A. Mosesa, čuvaju se u varaždinskom Gradskom muzeju). Njihova su djeca → Samuel David, → Šandor, Gizela i Ilka ( → Aleksander, Mavro). Jonasova su braća → Ljudevit, Jakob i Josip (Güssing, Austrija, 9. IX. 1832 – Zagreb, 30. XII. 1909), koji je trgovao sitnom robom i zemaljskim proizvodima.

IZV.: DAZ, Matične knjige Židova, Matična knjiga rođenih 1858–1878, 386. – HAZU, Dokumenti Odsjeka za povijest hrvatskog kazališta i glazbe. – HDA, DKM, Imetak Židova, Predmetni spisi, kut. 11. – HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658.

LIT.: (Nekrolog). Male novine, 1914, 38. – I. Mirnik: Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 28(1995). – Isti: Obitelj Alexander ili povijest jedne zagrebačke obitelji u pluskvamperfektu. U: Obitelj. Zagreb 1996. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.I. Goldstein: Židovi u Zagrebu 1918–1941. Zagreb 2004.