BÜCHLER, Cornel (Bogdanić, Kornel)

BÜCHLER, Cornel (Bogdanić, Kornel), trgovac i sportski djelatnik (Čepin kraj Osijeka, 22. I. 1891 – logor Jasenovac, krajem 1941. ili poč. 1942). Sin Ladislava, otac → Suzane Đurić. Mačevanje je učio kao student, a na turniru u Bečkom Novom Mjestu 1913. osvojio je prvo mjesto u sablji. U Zagrebu je živio od 1923. Od osnutka mačevalačke sekcije Židovskoga gombalačkoga i športskog društva Makabi u Zagrebu 1926, bio je njezin pročelnik i potpredsjednik te član Mačevalačkoga saveza Jugoslavije i Hrvatskoga mačevalačkoga saveza. U međuratnom razdoblju bio je zastupnik mlinova i suvlasnik poduzeća »Veležitar«, za prodaju brašna i žita, trgovačkoga društva braće Büchler sa sjedištem u Ilici u Zagrebu. God. 1938. istupio je iz Makabija te promijenio ime i prezime u Kornel Bogdanić. Po uspostavi NDH morao se s obitelji iseliti iz stana u Solovljevoj ul. te preseliti u Maksimirsku ul. u stan što mu ga je dodijelio stanarinski ured. Krajem 1941. ili poč. 1942. bio je uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je vjerojatno ubrzo stradao, jer mu je jedini paket iz ŽOZ poslan 7. XI. 1941.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27483. – Kartoteka Jasenovac. – KŽZ. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Radović: Istaknuti Makabejci. Bilten ŽOZ, 1989, 11; 1990, 13.