BÜCHLER, Bela

BÜCHLER, Bela, trgovac (Güssing, Austrija, 1. VI. 1889 – ?logor, 1941–1945). Sin Vilimov. U Hrvatsku se doselio iz Mađarske 1925. U međuratnom razdoblju bio je vlasnik trgovine suknom i krojačkim priborom »Haritex« u zagrebačkoj Ilici. Po uspostavi NDH, sa suprugom Ettom (Etelkom) rođ. Tänzer, preuzeo je žid. znak te prešao na katoličanstvo. Prijavi imovine vlastima NDH priložio je kupoprodajni ugovor od 20. VI. 1941. sklopljen između njega i Ureda za obnovu privrede NDH prema kojemu je tom Uredu prodao trgovinu za 82 000 din., a Ured je tim novcem trebao isplatiti plaće i otpremnine djelatnicima. Supruzi su stradali u nepoznatom logoru.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – KŽZ.