BÜCHLER, Arpad

BÜCHLER, Arpad, trgovac (Prelog kraj Čakovca, 8. IX. 1902 – Oswego, SAD, 2. II. 1945). U braku s Rene rođ. Zeitlin, otac je Pavla (Zagreb, 1935), Blanke (Zagreb, 1936), Danka (Zagreb, 1938) i Ane (Malo, Italija, 1942). U međuratnom razdoblju bio je vlasnik trgovine manufakturnom, galanterijskom i pletenom robom te muškom i ženskom konfekcijom »Rapid« u Draškovićevoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH morao je napustiti stan te je zatražio dopuštenje da se s obitelji preseli u Vrapče, što mu je odobreno. Obitelj je prebjegla u Italiju te su bili internirani u gradiću Malo, a nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943, do 1944. boravili su u juž. Italiji, a potom su se iselili u SAD i bili smješteni u voj. kamp Fort Ontario u Oswegu, gdje je A. B. umro.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 27399. – Podaci o ulazniku P. Deutsch.