BUCHBINDER, Adolf

BUCHBINDER, Adolf, osiguravatelj (Stupno, Češka, 23. X. 1876 – ?Auschwitz, 1942). Sin poljodjelca Sa-muela. U Hrvatsku se doselio s obitelji 1912. iz Beča te se zaposlio kao stručnjak za osiguranje u Osiguravajućem zavodu »Croatia«, u koji je uveo mnogobrojne inovacije (osiguranje od nezgoda, provalne krađe, motornih vozila, zakonske dužnosti jamstva i sl.) i čiji je bio ravnatelj u međuratnom razdoblju. Umirovljen je prije 1941. Po uspostavi NDH, sa suprugom Franciskom (Franjicom) rođ. Weiss, preuzeo je žid. znak. Zatražio je arijska prava te da do rješenja molbe bude u stanu u Deželićevoj ul. i oslobođen nošenja žid. znaka. Iako je dobio privremenu dozvolu, u kolovozu 1942. deportiran je sa suprugom, najvjerojatnije u Auschwitz. – Njegov sin Fritz (Miroslav), optičar (Beč, 9. IX. 1911 – logor Jasenovac, 29. IX. 1941). Imao je 1933–41. optičarsku radnju u Gajevoj ul. u Zagrebu. Po uspostavi NDH uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 664. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28434. – KŽZ. – Popis žrtava. – Telefonski imenik 1941.

LIT.: M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004.