BUBANJ, Remigij

BUBANJ, Remigij, liječnik (?, 1905 – ?logor, 1941). Sin Dragutina i Elvire rođ. Deutsch. Nakon završenoga Medicinskoga fakulteta 1930. u Zagrebu, bio je liječnik u Udbini, a od 1935. kotarski liječnik u Krapini. Također je radio kao željeznički i rudarski liječnik te u dječjoj koloniji. Iako mu je otac bio »arijevac«, majka pokrštena Židovka, a on kršten po rođenju, po uspostavi NDH, u lipnju 1941, otpušten je iz službe, a u srpnju stavljen na popis »nepoćudnih Židova u kotaru«. U kolovozu je uhićen i, s ostalim Židovima iz Krapine, odveden u logor u Gospiću. Njegovu uhićenju pridonijela je činjenica što mu je i supruga Herta bila Židovka. Iako je njegov brat Velimir u nekoliko navrata (od kolovoza do listopada 1941) molio da ga puste iz logora, najvjerojatnije je stradao u nekom od logora u gospićkom sustavu (Jadovno ili Slana na Pagu). Supruga je deportirana u logor Stara Gradiška, ali je u travnju 1942. iz nepoznatih razloga puštena.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 442, 465/1941. – HDA, RUR, Židovski odsjek, 28106. – HDA, UNS, kut. 1, 1-2-2, Ured upravitelja, 291/1942.