ALBINI, Alfred

ALBINI, Alfred, arhitekt (Graz, Austrija, 15. VII. 1896 – Zagreb, 4. XI. 1978). Sin → Srećkov. U Zagrebu je završio gimnaziju (1915) i Tehničku visoku školu (1923). Isprva je radio u atelijerima Viktora Kovačića i → Huga Ehrlicha (1924–26. na dovršenju palače Burze). Od 1925. bio je asistent, od 1939. docent, nakon 1945. do umirovljenja 1962. profesor na Tehničkoj visokoj školi, odn. Tehničkom (1926) pa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu (1956), gdje je predavao projektiranje i arhitekturu najnovijeg doba. U srpnju 1941. bio je uvršten u popis vlastima neophodno potrebnih stručnjaka. Kao predstavnik umjerenoga modernizma s oslonom na tradiciju projektirao je te izveo stambene, javne i poslovne objekte, primjerice gradsku štedionicu u Osijeku (1929–30), obiteljske kuće u Zagrebu (Meixner u Mallinovoj ul., 1933; Arko u Basaričekovoj ul., 1938–40) i Hvaru (Dukar, 1934), Narodni dom na Sušaku (1936 –41), na temelju natječajnoga projekta Josipa Pičmana), stambeni blok u Zadru (1954) i Tehnološki fakultet u Pierottijevoj ul. u Zagrebu (1964). Također se bavio urbanističkom (središte zagrebačkog Trnja s novom vijećnicom, 1965) i konzervatorskom tematikom (restauracijom Eufrazijeve bazilike u Poreču, 1960; prinos inventarizaciji povijesnih spomenika zagrebačkoga Kaptola i Gornjega grada, 1964–65) te slikanjem urbanih (crteži, grafike) i apstraktnih motiva (kombinirana tehnika). Objavio je više stručnih članaka u periodicima. Dobitnik je nagrada za životno djelo »Viktor Kovačić« (1966) i »Vladimir Nazor« (1968). Po njemu je nazvana ulica u Zagrebu.

LIT.: Ž. Domljan: Hugo Ehrlich. Zagreb 1979. – Isti: Albini, Alfred. Hrvatski biografski leksikon, 1. Zagreb 1983. – Moderna arhitektura Rijeke. Arhitektura i urbanizam međuratne Rijeke 1918.–1945. (katalog izložbe). Rijeka 1996. – A. Uchytil: Osječki opus arhitekta Alfreda Albinija. U: Osječka arhitektura 1918.–1945. Osijek 2006. – Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih. Zagreb 2007. – A. Uchytil i A. Štulhofer: Arhitekt Alfred Albini. Zagreb 2007.