ZWIEBACK, Dragutin (Karl)

ZWIEBACK, Dragutin (Karl), pravnik i žid. aktivist (Osijek, 1884 ili 1887 – logor Jasenovac, 1941). Sin Vatroslavov. Po završetku Pravnoga fakulteta u Beču, bio je odvjetnik u Zagrebu. Jedan je od osnivača Židovskoga gombalačkog športskog društva 1913. u Zagrebu, prvi predsj. te »vođa« društva, koje 1920. nakon spajanja s omladinskim sportskim društvom dobiva ime Makabi. Zaslužan je za to što je Makabi u međuratnom razdoblju prerastao u vrhunski ustrojeno sportsko društvo. Po uspostavi NDH sa suprugom Margaretom rođ. Schön (? – Rio de Janeiro, 1975) preuzeo je žid. znak i prešao na katoličanstvo. Čini se da je u svibnju 1941. uhićen i otpremljen najprije u logor u Gospiću, odakle ga je supruga Greta u srpnju 1942. pokušala izbaviti. Stradao je u logoru Jasenovac.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29515. – JUSP Jasenovac.

LIT.: Židovska smotra, 9(1914) 3/4. – J. Mrazović: Adresar grada Zagreba 1931. Zagreb 1931. – M. Radović: Židovsko gombalačko i sportsko društvo Makabi u Zagrebu. Povijest sporta, 4(1973) 13. – T. Kramer: Udio Židova u športu u Hrvatskoj. U: Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj. Zagreb 1998. – M. Švob: Židovi u Hrvatskoj, 2. Zagreb 2004. – http://ezwieback.com/Zwieback/zwieback_osijek.HTM, pristupljeno 20. V. 2013.