ZVIJEZDIĆ, Milan

ZVIJEZDIĆ, Milan, pravnik (Zagreb, 1925 – Zagreb, 15. IX. 1980). Sin pravnika Đure (?, 1890 – Zagreb, 25. II. 1928) i Jelisave rođ. Rosenbaum te praunuk krojača Alberta Sterna, koji se u Zagreb doselio 1841. iz Nagykanizse. Roditelji su mu pripadali predratnoj zagrebačkoj građanskoj eliti. Majka je bila kći poduzetnika i kućevlasnika → D. Rosenbauma te sestra Marge Deutch Maceljski i Jelene Glaser (Glavan). Obiteljsku kuću Rosenbaum-Zvijezdić u Križanićevoj ul., sagradili su arhitekti → S. Benedik i Aladar Baranyai. Nakon očeve smrti posvojio ga je majčin drugi suprug, pravnik → J. Abramović. Po uspostavi NDH preuzeo je žid. znak, iako je već tada bio pokršten. S majkom i obitelji Glaser prebjegao je u Italiju, odakle se nakon kapitulacije priključio partizanima. Diplomirao je 1952. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je potom vodio odvjetnički ured.

IZV.: HDA, Ponova, Prijava imetka, kut. 658, 694. – Podaci o ulazniku B. Polić.

LIT.: G. Schwarz: Povijest zagrebačke židovske općine od osnutka do 50-ih godina 19. vijeka. Zagreb 1939. – Pravni fakultet u Zagrebu 1776–1996. Zagreb 1996.