ZVEZDIĆ

ZVEZDIĆ, Slavko (Stern), sportaš i žid. aktivist (Rajić kraj Novske, 7. III. 1907 – Split, 12. XI. 1988). Kao zagrebački srednjoškolac bio je član Literarnih sastanaka i Mačevalačke sekcije Makabija. God. 1919–39. živio je u Sarajevu, ali je ostao član zagrebačkoga Makabija. Bio je prvak Mačevalačke sekcije (floret), te je sudjelovao na mnogim Makabijadama i drugim domaćim i međunarodnim natjecanjima. II. svj. rat proveo je u njem. zarobljeništvu (prva supruga i dijete stradali su mu u Holokaustu). Poslije rata radio je u vanjskoj trgovini u Beogradu, a od 1956. živio je u Splitu, gdje je radio u »Dalmacijacementu«. Gotovo 20 godina bio je predsj. splitske ŽO te je upisan u Zlatnu knjigu Keren Kajemeta. Dobitnik je nekoliko poslijeratnih odlikovanja.

LIT.: Jevrejski pregled, 28(1977) 11/12; 38(1987) 3/4; 39(1988) 1/2.