ZOOR, Dioniz

ZOOR, Dioniz, trgovac i gospodarstvenik (Széna, Mađarska, 1882 – Auschwitz, 1944). Suprug Hermine, dobrotvorke, kćeri → Samuela Neumanna. Bio je član ravnateljstva Čakovečko-međimurske štedionice, Vijeća Trgovačke i obrtničke komore u Zagrebu (1923–28), mađ. Narodnoga vijeća u Čakovcu (1918) i dobrotvornoga društva »Noćne ptice«. Zajedno s drugim međimurskim Židovima uhićen je 26. IV. 1944, otpremljen u Nagykanizsu te potom deportiran u Auschwitz, gdje je stradao.

LIT.: D. Feletar i E. Fišer: Čateks 1874–1974. Čakovec 1974. – J. Kalšan: Građansko društvo u Međimurju. Šenkovec 2000. – J. i V. Kalšan: Zoor, Dioniz. Međimurski biografski leksikon. Čakovec 2012.