ZON, Mojsije (Milan)

ZON, Mojsije (Milan), liječnik i žid. aktivist (Przemyśl, Poljska, 1891 – Rijeka, 8. XI. 1977). Medicinski fakultet završio je 1915. u Beču. Iz Poljske je u Sarajevo došao 1917. te se, uz liječničku praksu, odmah angažirao u lijevom pokretu. Na kongresu ujedinjenja u Beogradu 1919. izabran je za člana Centralnoga vijeća Socijalističke radničke partije Jugoslavije, ali je već sljedeće god. kao centrumaš na kongresu u Vukovaru isključen iz KPJ. U međuratnom razdoblju radio je kao liječnik u Sarajevu te djelovao u lijevom pokretu kao voditelj Socijaldemokratske stranke. Aktivirao se u radničkom društvu »Proleter«. Po uspostavi NDH prebjegao je u Split, gdje je bio voditelj ambulante ŽO. U ožujku 1943. priključio se partizanima djelujući kao referent bolnice 8. korpusa na Visu i referent saniteta Vojne oblasti 8. korpusa. Opisuje ga → I. Broda u svojim sjećanjima na ratno doba kad su zajedno radili u bolnici 8. korpusa. Poslije rata radio je u Opatiji kao liječnik socijalnoga osiguranja te sudjelovao u javnom životu i u radu žid. zajednice u Rijeci.

LIT.: I. Jun Broda: Iz moje crne bilježnice. Jevrejski almanah, 1965–1967. – Jevrejski pregled, 30(1979) 1/2. – J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.