ZOHR, Milan (Sohr)

ZOHR, Milan (Sohr), liječnik (?, 1900 – logor Jasenovac, 1942). Sin Adolfa (Koprivnica, 1866 – ?logor, 1942–1945) i Regine (Graz, Austrija, 1874 – ?logor, 1942–1945). Po završetku studija medicine radio je 1928–36. kao općinski liječnik u Ludbregu, potom šest godina u Hrvatskoj Dubici. Po uspostavi NDH ostao je ondje kao voj. liječnik te je istodobno bio zadužen za liječenje endemskoga sifilisa u kotaru Hrvatska Dubica. U srpnju 1942. molio je Ministarstvo unutarnjih poslova da se njegovim roditeljima dozvoli ostanak u stanu u Vramčevoj ulici u Zagrebu i da ih se ne pošalje u logor. Međutim, roditelji su stradali u nepoznatom logoru. Ubrzo je i sâm bio uhićen i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29708. – JUSP Jasenovac.