ZIMMERMANN, Josef (Zimerman, Josip)

ZIMMERMANN, Josef (Zimerman, Josip), trgovac i žid. aktivist (Osijek, 10. VII. 1869 – Osijek, 20. II. 1934). Sin Mavra i Fani rođ. Funk. U braku s Etelkom (Rezom) rođ. Reitzer imao je sinove Lea, Otta (?Osijek, 1908), Josipa i Pavla. U osječkoj ŽO pripadao je manjinskoj anticionističkoj struji koju je predvodio → V. Winter, a koja se u veljači 1909. sukobila s cionistima na čelu s → H. Spitzerom. Bio je na kandidatskoj listi anticionista za izbor novog rukovodstva osječke ŽO. – Sin Josip, trgovac i žid. aktivist (Osijek, 4. X. 1901 – Osijek, 7. IX. 1966). Bio je predsj. gornjogradske ŽO općine u Osijeku i jedno vrijeme član Nadzornoga odbora SJOJ. – Sin Pavao, trgovac (Osijek, 2. II. 1913 – logor Jasenovac, 18. XI. 1941). Po uspostavi NDH uhićen je i deportiran u logor Jasenovac, gdje je stradao.

IZV.: AŽOO, Osmrtnice, novinske objave, posmrtni govori. – Nadgrobni spomenik na Židovskom groblju u Osijeku.

LIT.: Židovska smotra, 4(1909) 3/4. – A. Miletić: Koncentracioni logor Jasenovac 19411945. Dokumenta, 1. Beograd–Jasenovac 1986. – S. Sršan i V. Matić: Zavičajnici grada Osijeka 1901.–1946. Osijek 2003.