ZENTNER, Zlatko

ZENTNER, Zlatko, pravnik i privrednik (? – ?, 25. VI. 1934). Doktorirao je na zagrebačkom Pravnom fakultetu 1920. temeljem rigoroza. Poslije I. svj. rata iselio se u Pariz, gdje se bavio gospodarskom djelatnošću te materijalno i moralno pomagao brojne žid. akcije.

LIT.: (Nekrolog). Jevrejski glas, 6(1934) 26.