ZELMANOVIĆ, Đorđe

ZELMANOVIĆ, Đorđe, novinar i publicist (Temerin, Srbija, 13. XII. 1919 – Zagreb, 4. VI. 2004). Sin Jakoba (Jaše) i Ilone rođ. Kral. Sa suprugom Rezom rođ. Winter otac je Andrije i Đurđe (Zagreb, 10. VIII. 1946). Osnovnu školu pohađao je u Somboru, a srednju u Novom Sadu i Subotici. Kao srednjoškolac bio je član Hašomer Hacaira. God. 1938. doselio se u Zagreb, gdje se, pred sam II. svj. rat, oženio komunističkom aktivisticom Rezom, s kojom je, nakon uspostave NDH, prebjegao u Novi Sad. Odande je 1942. odveden na prisilni rad u Austriju, gdje je bio do kraja rata nakon kojeg se vraća u Zagreb. Novinarstvom se bavio od 1945, prvo u Naprijedu, potom u Narodnom listu. Bio je gl. urednik Ilustriranoga vjesnika (1947), a od 1948. urednik Borbe. Od 1955. bio je zamjenik gl. urednika Vjesnika u srijedu pa urednik vanjskopolitičke rubrike Vjesnika te stalni dopisnik iz Njemačke (1958–60. i 1974–79) i Indije (1964–67). Također je bio gl. urednik Svjetskoga almanaha (1963–65), glavni i odgovorni urednik revije Studio (1964) te urednik u Večernjem listu (1967–74). Po povratku iz Njemačke 1979. bio je do 1985. urednik Nedjeljnoga Vjesnika. Također je bio dopisnik Radija Deutsche Welle i mađ. lista Népszabadság (od 1992). Pisao je o kulturi i vanjskoj politici, autor je serije napisa o Miroslavu Krleži objavljenih 1973–91. u Vjesniku, Večernjem listu, Startu, Oku i Danasu. Suautor je i dvaju dokumentarnih filmova o M. Krleži. Bio je predsj. Društva novinara Hrvatske (1956–57). Dobitnik je više novinarskih nagrada i priznanja (»Otokar Keršovani«, 1957; Zlatno pero Društva novinara Hrvatske, 1984; Zlatna plaketa Vjesnika, 1986. i dr.) te odlikovanja (Orden rada, 1955; Orden zasluga za narod, 1977). – Supruga Reza, novinarka (Bijeljina, BiH, 13. III. 1914 – Zagreb, 11. IV. 1996). Kći → V. Wintera i Regine rođ. Alkalaj. Od mladosti je bila ljevičarskih uvjerenja. Nakon završene srednje škole došla je u Zagreb, gdje je postala komunistička aktivistica. Po uspostavi NDH sa suprugom je pobjegla u Novi Sad, gdje je bila uhićena i odvedena u logor u Theresienstadtu. Poslije rata vratila se u Zagreb. Od 1946. je novinarka u mnogim »Vjesnikovim« izdanjima. Pokrenula je žensku reviju Naša moda, koja je ubrzo prešla u nadležnost Antifašističkoga fronta žena. Od 1952. ponovo je radila u »Vjesniku«, gdje je bila jedna od pokretačica revije Svijet koju je uređivala. Od 1960. radila je u dokumentaciji »Vjesnika«, s kojim je surađivala i nakon umirovljenja 1965. Sin Andrija, fotograf (Zagreb, 11. IV. 1954). Profesionalno se bavio fotografijom te surađuje, kao slobodni umjetnik, u vodećim relevantnim modnim (i ostalim) magazinima i agencijama (Polet, Start, Svijet, Playboy, Globus, Elle i dr.). Radio na modnim i reklamnim projektima kao i projektima vezanima uz produkt-dizajn. Član je ULUPUH i HZSU.

DJELA: Ilustrirani bonton i protokol. Zagreb 1963. – Treći svjetski mir. Zagreb 1966. – Put oko svijeta. Zagreb 1981. – Kadet Krleža. Zagreb 1987.

IZV.: Podaci o ulazniku Đ. Zelmanović.

LIT.: P. Požar: Zelmanović, Đorđe. Leksikon povijesti novinarstva i publicistike. Split 2001. – Zelmanović, Đorđe. Vjesnikov leksikon 1940–1990. Zagreb 1990.