ZEITLIN, Josef

ZEITLIN, Josef, trgovac (Zagreb, 5. VI. 1915 – New York, 12. VIII. 2006). Sin zagrebačkoga trgovca Samuela i Katarine rođ. Schlessinger, brat Milana (Chaim Menachem), Zvonka (Shneur Zalman), Mirka (Yechiel) i Hinka (Hilel). Po uspostavi NDH s obitelji je prebjegao u Italiju te su bili internirani u Gandinu, osim brata Hinka koji je stradao u logoru Jasenovac. God. 1943. s braćom je prešao u Švicarsku te u Montreuxu pomagao izbjeglicama. Nakon rata radio je u Milanu u trgovini satovima. God. 1949. vjenčao se s Paolinom (Perel) rođ. Siegelman s kojom se iste god. iselio u SAD, gdje je radio kao trgovac i bio uključen u različite stambene projekte. Bio je aktivan u društvu »K’hal Adas Yereim« (Viener Kehilla). Otac je Davida (Eliezer David), Shirley (Shaindy) i Hilly (Chaim Hillel).