ZAMRI, Šmuel (Schlesinger)

ZAMRI, Šmuel (Schlesinger), službenik i žid. aktivist (Slatina, 9. II. 1915 – Šaar Haamakim, Izrael, 12. VIII. 1994). U Palestinu se iselio 1936. te priključio kibucu Šaar Haamakim. Za II. svj. rata služio je u brit. vojsci. Kao član delegacije UNRRA, agencije UN za pomoć izbjeglicama, radio je na pronalasku preživjelih Židova u nacističkoj Europi, koje je potom okupljao u logorima za raseljene osobe (u koje su svakodnevno stizale stotine izbjeglica iz Poljske i Mađarske) i organizirao poljoprivredne hahšare. Iako su Britanci često izbjeglice optuživali za špijunažu i uhićivali, Z. se trudio da budu oslobođeni. Njegov najveći uspjeh bio je umnožavanje osam certifikata u više od 400 primjeraka, na koje je doveo toliko izbjeglica, tzv. Alija Dalet.

LIT.: Ž. Lebl: Juče, danas. Tel Aviv 1999.