ZAMOLO, Josip

ZAMOLO, Josip, građevinski poduzetnik (? – ?). Spominje se kao vlasnik građevinskoga poduzeća »Joanović-Mevorah-Zamolo«.