ZALOSCER, Leo

ZALOSCER, Leo, farmaceut (?, 1899 – ?, 1942). Završio je 1915. II. klasičnu gimnaziju u Zagrebu, gdje je diplomirao na Farmaceutskom fakultetu 1923. Bio je ljekarnik u Iloku i član Ljekarničke komore. Po uspostavi NDH, 9. VII. 1941, zaveden je u popis neophodnih stručnjaka. Istodobno je počeo surađivati s partizanima, kojima je slao lijekove i sanitetski materijal. Vlasti NDH otkrile su njegov rad i po odluci prijekoga suda osuđen je na smrt i strijeljan.

IZV.: HDA, Ponova, br. 1076, Srpski odsjek, Opći spisi, kut. 441, 198/1941.

LIT.: J. Romano: Jevreji Jugoslavije 1941–1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata. Beograd 1980.