ZALOSCER, Hugo

ZALOSCER, Hugo, agronom i cionistički aktivist (Tuzla, BiH, 27. II. 1898 – ?, Izrael, ?). Unuk → H. H. Jacobija. Osnovnu školu pohađao je u Tuzli i Zagrebu. Za I. svj. rata bio je 1916. mobiliziran i poslan na solunsku bojišnicu, gdje je bio zarobljen. Uspio je pobjeći iz zarobljeništva, a nakon rata upisao je studij agronomije u Beču. Po završetku studija 1922. iselio se u Palestinu, gdje je radio kao poljoprivredni instruktor te se angažirao pri osnivanju prve farme jugoslavenskih žid. naseljenika (1926–28). Bio je ravnatelj Srednje poljoprivredne škole, potom Više poljoprivredne škole u Aku do umirovljenja 1968.

LIT.: Bilten HOJ, 1972, 1/2. – I. i S. Goldstein: Farma jugoslavenskih židovskih naseljenika u Palestini 1926–1928. U: Zbornik Mirjane Gross. Zagreb 1999.