ZABLUDOVSKI, Izrael

ZABLUDOVSKI, Izrael, inženjer (Białystok, Poljska, 9. I. 1894 – logor Jasenovac, 1942). Doselio se 1925. u Vinkovce, gdje je radio na osnivanju i potom bio poslovođa u tvornici vate »Viteks« → A. Borovica. Po uspostavi NDH, u zimi 1941, stariji sin Janko (Vinkovci, 1927) deportiran je u logor Jasenovac, a on je, kao stručna osoba neophodna za proizvodnju, i dalje radio u već konfisciranoj tvornici »Viteks«. Ubrzo je sa suprugom Evom (Vinkovci, 1902) deportiran u Jasenovac, odakle se samo jednom javio mlađemu sinu u Osijek. U srpnju 1942. preporučeno je njegovo puštanje iz logora kao neophodno potrebnog stručnjaka u poduzeću, koje radi i za »razne ustaške postrojbe«, ali čini se da je bilo prekasno. – Sin Vladimir (Vlado, Haim), filmski snimatelj (Vinkovci, 27. V. 1935). Pošto su mu roditelji i stariji brat odvedeni u logor Jasenovac, smješten je kod obitelji Feliksa Weissa (Vajsa) u Osijeku. Nakon što je i udomiteljska obitelj bila deportirana, bio je smješten u dječji dom koji su vodile časne sestre, gdje je bio pokršten. Poslije rata udomile su ga obitelji Kirschner u Osijeku, potom Borovic u Vinkovcima, a od 1946. živio je u dječjem domu u Beogradu. Iselio se 1948. u Izrael, gdje je živio u kibucu Amir, a od 1953. bio u vojsci. Potom je radio u izr. Ministarstvu poljoprivrede kao producent edukativnih filmova. Živi u Petah Tikvi.

IZV.: HDA, RUR, Židovski odsjek, 29632. – JUSP Jasenovac.

LIT.: T. Šalić: Židovi u Vinkovcima i okolici. Osijek–Zagreb 2002.