WORTMANN, Slavko

WORTMANN, Slavko, poduzetnik (? – ?). Sa Žigom Wortmannom bio je suvlasnik poduzeća »Adriatic« na Sušaku.

IZV.: Telefonski imenik 1941.